Deskundigheid

Korte omschrijving van mijn deskundigheid op het gebied van Grafruimingen e.d.

*  Vanaf 1969 heb ik ervaring opgedaan binnen de Kon.Landmacht als grafruimingsspecialist / afgezwaaid als Kapitein Commandant van de Bergings- en Identificatiedienst van de KL.
*   Vanaf 1970 heeft de “Gravendienst van de KL” met zelf opgeleid personeel grafruimingen en opgravingen verricht.
*   Binnen de Krijgsmacht opleiding gehad tot specialist op dit gebied, bedoeld om militairen uit de Tweede Wereldoorlog op verantwoorde wijze te kunnen opgraven en later te identificeren. Zo ook het bergen van vliegtuigwrakken met vermiste  bemanningsleden)
*   Deze opleiding werd aangevuld met een opleiding aan de Universiteiet te Amsterdam op het ontleedkundig laboratorium (ondezoek naar adipociere).
* Door mij werden binnen de KL opleidingen en bijscholingen verzorgd voor het Gravendienstpersoneel, dat  tot 1972 ook werd ingezet om burgerkerkhoven en kloosterkerkhoven te ruimen/ verplaatsen. Het gaat hierbij om ongeveer 23.000 stoffelijke overschotten.
*   Ik werd opgeleid om stoffelijke resten te kunnen identificeren.
*   Ik heb samengewerkt met de Rijksuniversiteit Utrecht/Amsterdam voor Antropologie en Archeologie.
*   Ik ben zelf docent aan de Netherlands School of Public Health  en heb gedoceerd aan drie universiteiten m.b.t. archeologische opgravingen /skeletonderzoek en aan de Groningse Universiteit m.b.t. kaakchirurgie (identificaties a.h.v. het gebit).
*   Ik ben lid van het Forensisch Medisch Genootschap als materiedeskundige op het gebied van forensisch onderzoek m.b.t. identificatie en heb ook hier gastcolleges gegeven.
* Ik heb opgravingen en bergingen verricht in binnen- en buitenland op basis van ruime .praktijkervaring. Bijv. opgraving  identificatie van stoffelijke resten in Nw.Guinea .alsmede het opsporen en openleggen van massagraven in voormalig Joegoslavië en .Kosovo.
*   Ik ben opgeleid om grafruimingspersoneel  te begeleiden indien men gelet op de aard van .de werkzaamheden psychische problemen mocht krijgen.
*   Ik heb ruime ervaring met het transportgereed maken van lijken / stoffelijke resten.
*   Ik verleen desgevraagd medewerking aan Politie-onderzoeken in binnen- en buitenland met als voorbeeld de zaak Dutroux, en heb diverse moordzaken mede kunnen doen oplossen door het inzetten van mijn specialisme.
*   Ik heb cursussen gegeven aan begraafplaatsbeheerders (o.a. IPC Groene Ruimte)
*   Ik ben regelmatig vraagbaak c.q. adviseur voor diverse Inspecties zoals Inspectie voor de Volksgezondheid, Milieu en Hygiëne. Deze inspectie is o.a. belast met het adviseren op het gebied van het verstrekken van opgravingsverloven aan gemeentelijke autoriteiten.
 *   Ik geef desgevraagd lezingen en voorlichting aan o.a. Gemeenten m.b.t. grafruimingen op .en herbegravingen en identificaties in het kader van het begraafplaatsbeleid.

Al mijn vorenvermelde ervaring dient als basis voor de verantwoorde uitvoering van grafruimingswerkzaamheden binnen mijn eigen bedrijf.