Methode van grafruimen

Korte uitleg werking van de schudmachine/trommel versus ruimen op "handkracht"

De"schudmachine/trommel"(eigenlijk bedoeld om stenen van aarde te scheiden) wordt tegenwoordig wel eens ingezet bij grotere ruimingsprojecten.
In eerste instantie lijkt dit een goede manier om snel (en dus goedkoper) te ruimen, doch wanneer de uitvoering is geschied, blijkt vaak dat nog een aanzienlijke hoeveelheid botten in de grond wordt aangetroffen.
 De schudmachine/trommel werkt globaal als volgt:
Een grote hoeveelheid grond-met daarin de stoffelijke resten- wordt in een grote "zeef/trommel" geschept; de grond wordt geschud, en de bedoeling is dan, dat de botten in de zeef achterblijven. Echter, met name kleine botstukken vallen door "de mazen van het net" en komen wederom in de "geruimde" grond terecht. Wanneer een stoffelijk overschot niet geheel verteerd is, blijft dit derhalve als restant in de zeef/trommel achter (of wat te denken van onverteerde stoffelijke resten in lijkhoezen!)
U kunt zich voorstellen dat dit een weinig piëteitsvolle manier van werken is. Bovendien werkt dit systeem uitsluitend bij een grondsoort met zeer losse structuur. Omdat in de meeste gevallen de grond van vastere structuur is, levert het werken met een schudmachine/trommel grote problemen op, met name bij een klei-achtige bodem of stukken grond waarin veel wortels van bomen voorkomen. Botstukken of zelfs hele delen van niet verteerde stoffelijke overschotten blijven vastgehecht in de vaste grond en blijven meedraaien in de trommel. Ik vind dit esthetisch onverantwoord!
Met name uit piëteitsvolle overwegingen en om een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden te garanderen prefereer ik, om uitsluitend op de "oude" manier door te gaan met grafruimingen -d.w.z. het inzetten van een graafmachine voor het ontgraven van de grond tot op de kist en vervolgens het opgraven van de kist, waarna de stoffelijke resten op handkracht worden verwijderd, omdat alleen zo een schoon en geruimd terrein kan worden gegarandeerd.
Op deze wijze werden door mij zowel voor het Ministerie van Defensie en als zelfstandig grafruimings-/identificatiespecialist zowel individuele als grote ruimingsprojecten uitgevoerd. Ik kan mij derhalve beroepen op een ruime ervaring in deze.